APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : TEMBUNG CAMBORAN

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


TEMBUNG CAMBORAN
CAMBORAN WANCAH/CAMBORAN TUGEL
by : KrisM
apensoindonesia.com- Tengdhe saka tembung Weteng + Gedhe


Keterangan :
1. Weteng bahasa Indonesianya Perut.
2. Gedhe bahasa Indonesianya Besar.🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar