APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : TEMBUNG CAMBORAN

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


TEMBUNG CAMBORAN
CAMBORAN WANCAH/CAMBORAN TUGEL
by : KrisM
apensoindonesia.com
- Garing saka tembung Sega + Garing


Keterangan :
1. Sega bahasa Indonesianya nasi.
2. Garing bahasa Indonesianya kering.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar