APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : TEMBUNG CAMBORAN

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


TEMBUNG CAMBORAN
CAMBORAN WANCAH/CAMBORAN TUGEL
by : KrisM
apensoindonesia.com- Sopir saka tembung Ngaso + Mampir


Keterangan :
1. Ngaso bahasa Indonesianya Istirahat.
2. Mampir bahasa Indonesianya Mampir.
🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar