APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KAJABA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KAJABA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran Tugel 
- Jurdil saka tembung Jujur + Adil


Keterangan :
1. Jujur bahasa Indonesianya Jujur.
2. Adil bahasa Indonesianya Adil.
🌸🌸🌸


Posting Komentar

0 Komentar