APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran - Camboran Wancah 
By : KrisM
apensoindonesia.com


- Lilur saka tembung Lali + Dulur


Keterangan :
1. Lali bahasa Indonesianya Lupa.
2. Dulur bahasa Indonesianya Saudara.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar