APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran Tugel 
By : KrisM
apensoindonesia.com- Jokteng saka tembung Pojok + Benteng


Keterangan :
1. Pojok bahasa Indonesianya Pojok/Sudut.
2. Benteng bahasa Indonesianya Benteng.🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar