APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran
Camboran Wancah/Camboran tugel
- Jipat saka tembung siji + papat


Keterangan :
1. Siji bahasa Indonesianya Satu.
2. Papat bahasa Indonesianya Empat.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar