APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran-Camboran
By : KrisM
apensoindonesia.comWancah/Camboran tugel.

Wandhak saka tembung Dawa + Cendhak


Keterangan :
1. Dawa bahasa Indonesianya panjang.
2. Cendhak bahasa Indonesianya pendek.🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar