APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : 


Tembung Camboran-Camboran
By : KrisM
apensoindonesia.com


Wancah/Camboran tugel

- Lunglit saka tembung Balung + Kulit


Keterangan :
1. Balung bahasa Indonesianya Tulang.
2. Kulit bahasa Indonesianya Kulit.


🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar