APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran-Camboran
By : KrisM
apensoindonesia.com


Wancah/Camboran tugel.

- Lunglit saka tembung Balung+Kulit


Keterangan :
1. Balung bahasa Indonesianya Tulang.
2. Kulit bahasa Indonesianya Kulit.🌸🌸🌸
Posting Komentar

0 Komentar