APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :Tembung Camboran-Camboran
By : KrisM
apensoindonesia.com


Wancah/Camboran tugel

- Dhekwur saka tembung Endhek + Duwur


Keterangan :
1.Endhek bahasa Indonesia Pendek.
2. Duwur bahasa Indonesia Tinggi.🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar