APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran-Camboran
By : KrisM
apensoindonesia.com


Wancah/Camboran tugel

- Jokpung saka tembung Pojok + Kampung


Keterangan :
1. Pojok bahasa Indonesia Sudut.
2. Kampung bahasa Indonesia Kampung.🌸🌸🌸Posting Komentar

0 Komentar