APENSO INDONESIA

header ads

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) : Tembung Camboran-Camboran

KAWERUH BASA JAWA (KABAJA) :


Tembung Camboran-Camboran
Oleh : Kris Mariyono
Director of Jurnalism Apenso IndonesiaWancah/Camboran tugel

- Dhekmu saka tembung Endhek + Lemu

1. Endhek bahasa Indonesia pendek.
2. Lemu bahasa Indonesia gemuk.


****


Posting Komentar

0 Komentar