APENSO INDONESIA

header ads

PEMBAHASAN PENJUMLAHAN DUA SUDUT SOAL NOMOR 27 UJIAN NASIONAL SMA/MA IPA PAKET SOAL 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PEMBAHASAN PENJUMLAHAN DUA SUDUT SOAL NOMOR 27 UJIAN NASIONAL
SMA/MA IPA
PAKET SOAL 1
TAHUN PELAJARAN 2014/2015Oleh : Suryadi
Director of Education Apenso IndonesiaNo.27  Diketahui cos ( A + B ) = 13/20 dan cos A.cos B = 2/5 , A dan B sudut lancip. Nilai tan A.tan B adalah . . . . .
             A. - 5/8  
             B. - 1/10
             C. 0
             D. 1/10  
             E. 5/8 


             Penyelesaian :
             cos ( A + B ) = 13/20
             cos A . cos B = 2/5
             cos ( A + B ) = cos A . cos B – sin A . sin B
             13/20 = 2/5 - sin A . sin B
             sin A . sin B = 2/5 - 13/20
                                   = 8/20 - 13/20
                                   = - 5/20
                                   = - 1/4 

          tan A . tan B = ( sin A/cos A )( sin B/cos B)
                                = ( sin A . sin B )/( cos A . cos B ) 
                                = ( - 1/4 ) / ( 2/5 )
                                = ( - 1/4 ) x ( 5 /2 )
                                = - 5/8 


              Pilihan Jawaban : A         Hubungi : WA 0823 3846 4171

🌸Selamat Belajar & Good Luck!🌸Posting Komentar

0 Komentar