APENSO INDONESIA

header ads

PEMBAHASAN PERSAMAAN KUADRAT SOAL NOMOR 4 UJIAN NASIONAL SMA/MA IPA PAKET SOAL 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PEMBAHASAN PERSAMAAN KUADRAT SOAL NOMOR 4 UJIAN NASIONAL
SMA/MA IPA
PAKET SOAL 1
TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Oleh : Suryadi
Director of Education Apenso Indonesia


No.4 Persamaan kuadrat ax² - 2ax + 2a – 3 = 0 mempunyai dua akar real. Batas nilai a yang memenuhi adalah . . . .    
          A. -3 ≤ a ≤ 0
          B. 0 ≤ a ≤ 3
          C. a ≤ -3 atau a ≥  0                         
          D. a ≤ 0 atau a ≥ 0                                                                                                                                                                                                                  
          Penyelesaian :
          ax² - 2ax + 2a – 3 = 0 
           D > 0                                                                                b² - 4ac > 0    
          (-2a)² - 4.a.( 2a – 3 ) > 0      
          4a² - ( 8a² - 12a ) > 0  
          4a² - 8a² + 12a > 0  
           - 4a² + 12a > 0  
            4a² - 12a < 0
            4a ( a – 3 ) < 0
           a = 0 atau a = 3

       Batas nilai a yang memenuhi adalah 0 ≤ a ≤ 3.

       Pilihan jawaban : BHubungi : WA 0823 3846 4171

🌸Selamat Belajar & Good Luck!🌸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Posting Komentar

0 Komentar