APENSO INDONESIA

header ads

Indahnya Berbagi Bingkisan Peringatan Tahun Baru Islam 1442 H Semoga Pandemi Berakhir

“Indahnya Berbagi Bingkisan Peringatan Tahun Baru Islam 1442 H Semoga Pandemi Berakhir“


Oleh : H. Banu Atmoko
Apenso Indonesia


   Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW. dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 622 masehi. 

   Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 1 Muharam tahun baru bagi Kalender Hijriah. Namun, Tahun Hijrah Rasulullah SAW. dari Makkah ke Madinah itu diambil sebagai awal perhitungan bagi Kalender Hijriah. Kalender Hijriah secara resmi belum dimulai ketika zaman Rasulullah SAW. Kalender ini hanya dimulai pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin kedua yaitu Umar al-Faruq R.A. 

   Ada beberapa saran dari para sahabat untuk penetapan tanggal bagi Madinah ketika itu, ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai ketika kelahiran Nabi Muhammad saw., ada yang mengusulkan awal tanggal Islam ditetapkan pada hari Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul tetapi pandangan yang menyarankan awal tanggal Islam pada tanggal hijrah Nabi SAW.

   Penetapan ini adalah untuk mengenang betapa pentingnya tanggal hijrah yang menjadi perubahan paradigma dalam sejarah agama Islam yang mana pertama kali dalam sejarah Islam seorang nabi dan rasul membentuk pemerintah dengan segala kesulitan dan berhasil membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam tersebar ke merata dunia. 

   Kemuliaan bulan - bulan tersebut juga termaktub dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 36 di mana artinya adalah sebagai berikut : “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang - orang yang bertaqwa.” 

   Menurut riwayat para ulama pakar tarikh, tarikh Islam mula - mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab Ra ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriyah. Kisahnya bermula dimana Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, Abu Musa Al-Asy’ari Ra tanpa dibubuhi tanggal dan hari pengirimannya. Hal itu pun membuat Umar kesulitan untuk menyeleksi surat yang mana terlebih dahulu harus diurusnya, sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru. 

   Karenanya, Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat dan orang terpandang pada saat itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam. Musyawarah yang diselenggarakan Umar tadi akhirnya menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan memulai tarikh Islam tersebut. Pilihan yang ditetapkan tersebut yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya, dan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. 

   Diantara pilihan tersebut, akhirnya ditetapkanlah bahwa tarikh Islam dimulai dari hari hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Makkah menuju Madinah, yaitu awal tahun Hijriyah yang dimulai dengan penyebutan nama Muharram.

   SMP PGRI 6 Surabaya dan SDS “AL-IKHLAS Surabaya Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan yang terletak di Jalan Bulak Rukem III No. 7 – 9 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, pada hari Jum'at, 4/9/2020 memperingati Tahun Baru Islam 1442 H. Dalam kesempatan tersebut kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1442 H di SMP PGRI 6 Surabaya dan SDS “AL-IKHLAS Surabaya adalah dengan berbagi. Dimana Siswa/Siswi SMP PGRI 6 Surabaya dan SDS “AL-IKHLAS Surabaya berbagi bingkisan yang sudah mereka bungkus dengan kertas kado dari rumah. 

   Menurut bapak Kepala SMP PGRI 6 Surabaya alumni jurusan PLS UNESA kelahiran April 1984 bapak H. Banu Atmoko, S.Pd bahwasannya kegiatan hari ini adalah untuk memperingati Tahun Baru Islam 1442 H dengan cara mengajak seluruh Siswa/Siswi baik SMP PGRI 6 Surabaya maupun SDS “AL-IKHLAS Surabaya untuk berbagi. Dalam kesempatan tersebut bingkisan tersebut dibagikan kepada Tukang Becak, Tukang Sampah, Sopir Angkot serta Orang – Orang yang sangat membutuhkan bingkisan dari Siswa/Siswi SMP PGRI 6 Surabaya dan SDS “AL-IKHLAS Surabaya.

Di samping itu, dengan berbagi di hari yang baik ini bapak H. Banu Atmoko, S.Pd mengajak dengan berbagi ini kita semua serta Keluarga kita bisa terhindar dari penyakit, terhindar dari bala bencana baik besar maupun kecil, serta Allah SWT melindungi derta menyinari SMP PGRI 6 Surabaya dan SDS “AL-IKHLAS Surabaya dan yang terpenting semoga Pandemi COVID – 19 segera hilang dari dari muka bumi ini khususnya kota Surabaya agar Anak Didik baik di SMP PGRI 6 Surabaya maupun SDS “AL-IKHLAS Surabaya dapat kembali mengenyam pendidikan untuk meraih impian Prestasi.
#TantanganGuruSiana
#dispendikSurabaya
#Guruhebat
Posting Komentar

0 Komentar