APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) : NANGIS

KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) :


NANGIS
By : KrisM
apensoindonesia.com

Bahasa Indonesia : Menangis
Bahasa Jawa :
Ngoko = Nangis
Krama = Mular
Krama Inggil (Alus) = Muwun

Keterangan :
Kata 'Muwun' jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat Jawa.


Posting Komentar

0 Komentar