APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) : NGADEG

KAMUS BAHASA JAWA (KBJ) :


NGADEG
By : KrisM
apensoindonesia.com

Bahasa Indonesia : Berdiri
Bahasa Jawa :
Ngoko = Ngadek
Krama = Ngadeg
Krama Inggil (Alus) : Jumeneng

Keterangan :
Kata 'Jumeneng' jarang dipakai dalam percakapan di kalangan masyarakat Jawa.

Posting Komentar

0 Komentar