APENSO INDONESIA

header ads

Dasar - Dasar Matematika (16)

Dasar - Dasar Matematika (16)


Oleh : Suryadi
Director of Education Apenso Indonesia
apensoindonesia.com

Jumlah Unsur Suatu Himpunan.
Jumlah unsur suatu himpunan ialah banyaknya unsur yang dikandung oleh himpunan itu.

Jumlah unsur yang dikandung dalam himpunan itu dinyatakan dengan bilangan kardinal.

Jika diketahui himpunan A, maka bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi n(A).

Contoh :
A = { a, b, c, d, e, f }

Himpunan A mempunyai 6 unsur dan ditulis n(A) = 6.
Dibaca : Bilangan kardinal himpunan A adalah 6.

Posting Komentar

0 Komentar