APENSO INDONESIA

header ads

SINAU JOWO : KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sinau Jowo : 
KEHIDUPAN MASYARAKAT
Oleh : apensoindonesia.com


“Alon-alon waton klakon”
Maksunya : Filosofi ini sebenarnya berisikan pesan tentang safety/keselamatan. Padahal kandungan maknanya sangat dalam. Filosofi ini mengisyaratkan tentang kehati-hatian, waspada, istiqomah, keuletan, dan yang jelas tentang safety.

“Aja Adigang, Adigung, Adiguno”
Maksudnya : Jaga kelakuan/tata krama, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, ataupun latar belakangmu.

🌸🌸🌸
-------------

Posting Komentar

0 Komentar