APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : LEMAH

KAMUS BAHASA JAWA :


LEMAH
By : KrisM
Apenso Indonesia

Bahasa Indonesia : Tanah
Bahasa Jawa :
Ngoko = Lemah
Krama = Siti
Krama Inggil (Alus) = Siti

Keterangan :
Kata 'Siti' jarang dipakai dalam percakapan kalangan masyarakat Jawa.

Posting Komentar

0 Komentar