APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : GENI

KAMUS BAHASA JAWA :


GENI
By : KrisM
Apenso Indonesia

Bahasa Indonesia : Api
Bahasa Jawa :
Ngoko = Geni
Krama = Latu
Krama Inggil (Alus) = Latu

Keterangan :
Kata 'Latu' jarang dipakai dalam percakapan di kalangan masyarakat Jawa.

Posting Komentar

0 Komentar