APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : NGAREP

KAMUS BAHASA JAWA 


NGAREP
By : KrisM
Apenso Indonesia

Bahasa Indonesia : Depan
Bahasa Jawa :
Ngoko = Ngarep
Krama = Ngajeng
Krama Inggil (Alus) = Ngarso

Keterangan :
Kata 'Ngarso' dipakai dalam kalimat "Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Tulodo".

Posting Komentar

0 Komentar