APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : JARAN

KAMUS BAHASA JAWA :


JARAN
By : KrisM
apensoindonesia.com

Bahasa Indonesia : Kuda
Basa Jawa :
Ngoko = Jaran
Krama = Jaran
Krama Inggil (Alus) = Titihan

Keterangan :
Kata 'Titihan' hanya dipakai dalam percakapan di kalangan tertentu.

Posting Komentar

0 Komentar