APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : NGADEG

KAMUS BAHASA JAWA :

NGADEG
By : KrisM
apensoindonesia.com

Bahasa Indonesia : Berdiri
Basa Jawa :
Ngoko = Ngadeg
Krama = Ngadeg
Krama Inggil (Alus) = Jumeneng

Keterangan :
Pemakaian kata 'Jumeneng' biasanya ditemui di lingkungan Bangsawan-Kraton.

Posting Komentar

0 Komentar