APENSO INDONESIA

header ads

KAMUS BAHASA JAWA : KERIS

KAMUS BAHASA JAWA :
KERIS
By : KrisM
apensoindonesia.com

Bahasa Indonesia : Keris
Basa Jawa :
Ngoko = Keris
Krama = Dhuwung
Krama Inggil (Alus) = Wangkingan

Keterangan :
Kata 'Dhuwung' dan 'Wangkingan' jarang dipakai dalam percakapan di kalangan masyarakat umum.

Posting Komentar

0 Komentar