APENSO INDONESIA

header ads

TAKUT KEPADA ALLAH

Bagian 37 - Bersambung


TAKUT KEPADA ALLAH

Oleh: Agung Santoso
Director of Religious Education
APENSOINDONESIA.COM


    Bismillahir rahmanir rahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kerabatku, sahabatku, temanku dan semua umat Islam di mana saja berada, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan Puasa Ramadhan pada hari pertama, yang diawali dengan makan sahur.
     Tidak ada perbuatan yang mulia di bulan ini kecuali semuanya fokus dalam ibadah di bulan yang penuh segalanya.Saling mengingatkan melalui metoda apapun menuju kebajikan tentu di catat sebagai amalan yang akan menjadi tabungan kita di akherat kelak.
 
    Kaum muslimin dan muslimat, kali ini Imam Al-Ghazali menuangkan buah pikirannya dalam sebuah Kitab Nasihat dengan mengangkat topik Takut Kepada Allah.

    RASA TAKUT adalah cambuk Allah yang digunakan untuk menggiring hamba-hamba-Nya menuju kesinambungan ilmu dan amal. Dengan keduanya itu mereka mencapai kedekatan kepada-Nya.Manfaat takut kepada Allah : Selalu waspada, takwa, dzikir dan seluruh amal perbuatannya disandarkan kepada Allah.

    Rasa takut jika tidak berefek kepada amal, maka adanya sama dengan tiadanya.Namun, jika rasa takut hanya membawa kepada IFAH, yakni menahan diri dari tuntutan hawa nafsu, maka baginya satu derajat. Dan derajat tertinggi adalah bila rasa takut itu membuahkan derajat pada SHIDDIQIN.Inilah puncak rasa takut yang terpuji. (37-bersambung-1 Ramadhan-6 Mei 2019 )

Posting Komentar

0 Komentar