APENSO INDONESIA

header ads

KEDUDUKAN SHOLAT

Keagamaan:


KEDUDUKAN SHOLAT
Oleh: Agung Santoso
Diector of Religious Education
APENSOINDONESIA.COM


Bismillahir rahmanir rahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini 18 Ramadhan atau tanggal 23 Mei 2019,tidak terasa sudah separuh perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa ramadhan.

Mari kita terus untuk meraba diri apa yang belum dilakukan sesuai perencanaan amalan masing masimg di bulan yang juga dilipatgandakan pahala kita, dawam melakukan ibadah dan amalan amalan lain ,meski kecil tapi konsisten.

Berkenaan dengan ibadah sholat, ulama Ibnu Taimiyah mengangkat judul Kedudukan sholat.

TERMASUK AMAL yang paling Allah cintai dan kewajiban teragung disisINya adalah sholat wajib pada waktunya.

Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat.Ia diwajibkan langsung tanpa perantara oleh Allah Swt pada malam mikraj. Ia merupakan tiang Islam.Tanpanya Islam tidak dapat tegak.

Umar bin Khattab menulis surat kepada para pekerjanya,”Sesungguhnya urusan kalian yang terpenting bagiku adalah sholat.Siapa yang menjaganya, berarti menjaga agamanya.Dan siapa yang mengabaikannya, niscaya amalnya yang lain lebih diabaikannya.(18 Ramadhan – 53 bersambung, 23 Mei 2019).

Agsa

Posting Komentar

0 Komentar